POP3 / IMAP account toevoegen

1. Klik op de werkbalk van Outlook op het tabblad Bestand. Klik vervolgens boven de knop Accountinstellingen op Account toevoegen.

2. Klik op Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren > Volgende.

3. Klik op de pagina Service kiezen op Internet-e-mail >

4. Selecteer POP of IMAP en klik op Volgende >

5. Geef op de pagina Instellingen voor internet-e-mail de volgende gegevens op.

Onder Gebruikersgegevens:

  • Typ in het vak Uw naam de naam die ontvangers moeten zien wanneer u e-mail via dit account verzendt.

  • Typ uw e-mailadres in het vak E-mailadres.

Onder Servergegevens:

  • Klik in de lijst Type account op IMAP of POP3. Als u IMAP kiest, worden meer functies ondersteund.

  • Typ in het vak Server voor inkomende e-mail de naam van de IMAP- of POP-server

  • Typ in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de SMTP-server

6. Klik op Meer instellingen.

7. Klik op het tabblad Server voor uitgaande e-mail.

8. Vink hier Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist aan. Om niet weer het e-mailadres en wachtwoord in te hoeven vullen laat je het selectierondje daaronder staan op Dezelfde instellingen gebruiken als voor mijn inkomende e-mail.

9. Klik op OK, en Volgende en Voltooien om het account toe te voegen en de wizard te sluiten.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk